Когато страните по един спор са в състояние да проявят разум и воля, то той може да бъде решен бързо и по начин, който в най-пълна степен удовлетворява интересите на двете страни. КАНТОРА ТОНЧЕВ и ПАРТНьОРИ има опит във воденето на преговори и съставяне на споразумения, който ни позволява да постигнем за клиентите си извънсъдебно решаване на спора.

Назад