Правно съдействие пред държавни и общински органи, процесуално представителство при оспорване на актове на администрацията.

Назад