КОСТАН ТОНЧЕВ

КОСТАН ТОНЧЕВ

адвокат

 Роден през 1972 г. Завършил право в Бургаски свободен университет през 1998. Започва като сътрудник в кантората през 1996. След дипломирането си е юрисконсулт на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА" - Областно пътно управление - Бургас и на БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ (БТК) - Бургас (www.vivacom.bg). От 2005 работи като адвокат към Бургаска адвокатска колегия. Адвокат на Кредитреформ България (www.creditreform.bg), Алфа Кредит АДСИЦ и МТ Проджект ЕООД за регионите Бургас, Сливен и Ямбол. Адвокат на "Топлофикация Бургас" ЕАД (www.toplo-bs.com). Председател на Сдружението на добрите адвокатски практики, член на Президиума на Арбитражен съд при СДАП, арбитър в Арбитражен съд при СДАП (www.assdap.com) , Член на Адвокатски съвет – Бургас, Член на ръководството на Съюза на юристите в Бургас.


РУМЕН ДИМИТРОВ

РУМЕН ДИМИТРОВ

адвокат

Роден през 1973 г. Завършил право в Бургаски свободен университет през 1998. Юридическата си практика започва като юрисконсулт на Община Сливница. От 2001 работи като адвокат, член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в сферата на недвижимите имоти , строителството и търговското право. Член на Президиума на Арбитражен съд при СДАП, Член на управителния съвет на Сдружението на добрите адвокатски практики. 


доц.ВЕСЕЛИНА КАНАТОВА

доц.ВЕСЕЛИНА КАНАТОВА

адвокат

Веселина Канатова е адвокат от 2006г., вписана в АК Пловдив. От септември 2001 г. до настоящия момент адв.Веселина Канатова - Бучкова работи като научен сътрудник по административно право и административен процес в секцията по Публичноправни науки към Института за държавата и правото при Българска Академия на науките, гр.София. През 2007 г. й се присъжда образователна и научна степен - доктор по административно право и административен процес.През 2014 г. адв.Бучкова придобива научното звание - доцент по административно право и административен процес с монографичния труд "Заинтересованите лица в административното право". Партньор е на кантората от 2014.

http://vkanatova.informator.bg/bg/index.pl?_state=Company

http://www.dpblawyers.com/Veselina_Kanatova.html


МИЛЕНА ТОНЧЕВА

МИЛЕНА ТОНЧЕВА

адвокат

Родена през 1973 г. Завършила е Бургаски свободен университет през 1998. Работи в кантората от 1997, първоначално като сътрудник, а от началото на 2001 като адвокат към Бургаска адвокатска колегия. Работила е като юрисконсулт на ЮНИОНБАНК - клон Бургас (www.unionbank.bg). Била е адвокат на Радиотелекомуникационна компания МОБИКОМ (www.mobikom.bg). Понастоящем е адвокат на Кредитреформ България (www.creditreform.bg), Алфа Кредит АДСИЦ и МТ Проджект ЕООД за регионите Бургас, Сливен и Ямбол. Адвокат на "Топлофикация Бургас" ЕАД (www.toplo-bs.com). Арбитър в Арбитражен съд при СДАП. (www.assdap.com


НИКОЛА ШУЩАРКОВ

НИКОЛА ШУЩАРКОВ

адвокат

Роден през 1970 година. Завършил право в Софийски университет през 1999 г. Адвокат на Кредитреформ България ЕООД (www.creditreform.bg), Текам ООД, Алфа Кредит АДСИЦ и МТ Проджект ЕООД за регионите София, Перник и Плевен. В случаи когато клиент завежда искове или води изпълнителни дела в цялата страна координира действия на адвокатите. Арбитър в Арбитражен съд при СДАП. (www.assdap.com


МИНКА ТОПАЛОВА

МИНКА ТОПАЛОВА

адвокат

Родена през 1974 година в град Бургас. Завършила Бургаския свободен университет - специалност Право, през 1998 година. Работи като адвокат на самостоятелна практика от началото на 2001 година. Вписана в Адвокатска колегия - гр. Бургас. Арбитър в Арбитражен съд при СДАП. (www.assdap.com)


ТОДОР МИТЕВ

ТОДОР МИТЕВ

адвокат

Роден през 1975 г.Завършил право в Бургаски свободен университет през 2001 г. Юридическата си практика започва като юрисконсулт на Областния управител на област Бургас.От 2006 г. работи като адвокат, член на Бургаска адвокатска колегия. Специализира в сферата на недвижимите имоти, гражданското и търговското право. Владее руски, немски и английски език. Арбитър в Арбитражен съд при СДАП. (www.assdap.com)