Адвокатска кантора ТОНЧЕВ И ПАРТНЬОРИ е създадена през 1991 година от Киро Тончев (1943 - 2013), адвокат при Бургаската адвокатска колегия. В нея са работили водещи бургаски адвокати като Никола Тороманов (1919 – 2005) и Атанас Коев (1926 - 2008). С оглед на различните етапи от своето развитие кантората се е специализирала в областта на гражданското, облигационното и търговското право.

Приоритети на кантората са процесуално представителство, посредничество при преговори, съдействие и оформяне на документи при сделки с недвижими имоти, регистрация и преобразуване на ЕТ и търговски дружества, консултации и съдействие в областта на трудовото, данъчното, административното право, павлови искове (иск по чл.135 ЗЗД).

Адвокатска кантора ТОНЧЕВ И ПАРТНЬОРИ е натрупала голям опит в съдебното събиране на просрочени задължения. Нашата работа не приключва с постановяване на решението на съда, защото знаем че за нашия клиент най-важното е да получи парите, които му се дължат по съдебното решение. Срещу длъжниците на нашите клиенти предприемаме всички допустими от Закона действия - възбрани, описи и продажби на недвижими имоти на длъжника; опис и продажба на движими вещи на длъжника; запори на трудови възнаграждения; забрана за пътуване в чужбина; запори на вземания на длъжника; разпит пред съдия относно имущественото състояние на длъжника; ангажиране на наказателната отговорност на длъжника в случаите на чл.293а и 227б от Наказателния кодекс.

Едно от нашите големи предимства е, че можем да работим едновременно по голям брой еднотипни случаи.

Кантората се гордее с това, че в нея работят както млади, така и адвокати с голям професионален стаж. Работи се в екип и по този начин се постига максимално добро обслужване на клиентите.

Кантората предлага широк пакет от правни услуги, насочени към възможно най-бързото и ефективно разрешаване на проблемите на нашите клиенти
Ние споделяме тезата, че и най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение, но сме готови на съдебни битки, когато споразумение е невъзможно.